Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo cửa khẩu Densavan – Quảng Trị

  • Hình thức: Sân 11 người
  • Tổng diện tích: 2400 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2
  •  Chủ đầu tư: Mr Tuấn
  •  Địa chỉ: Cửa khẩu Lao Bảo_ Quảng Trị
  •  Diện tích: 40 x 60 = 2400 m2
  •  Loại cỏ: Cỏ nhân tạo DVN T2
  •  Thời gian hoàn thành: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo cửa khẩu Densavan  – Hoàn thiện Tháng 12_ 2016

 Một số hình ảnh tiêu biểu dự án sân bóng cửa khẩu Densavan – Lao Bảo – Quảng Trị 

 Một số hình ảnh tiêu biểu dự án sân bóng cửa khẩu Densavan - Lao Bảo - Quảng Trị  1

Hình ảnh dự án sân bóng cửa khẩu Densavan – Quảng Trị

 Một số hình ảnh tiêu biểu dự án sân bóng cửa khẩu Densavan - Lao Bảo - Quảng Trị  2

Hình ảnh dự án sân bóng cửa khẩu Densavan – Quảng Trị

 Một số hình ảnh tiêu biểu dự án sân bóng cửa khẩu Densavan - Lao Bảo - Quảng Trị  3

Hình ảnh dự án sân bóng cửa khẩu Densavan – Quảng Trị

 Một số hình ảnh tiêu biểu dự án sân bóng cửa khẩu Densavan - Lao Bảo - Quảng Trị  4

Hình ảnh dự án sân bóng cửa khẩu Densavan – Quảng Trị

 Một số hình ảnh tiêu biểu dự án sân bóng cửa khẩu Densavan - Lao Bảo - Quảng Trị  5

Hình ảnh dự án sân bóng cửa khẩu Densavan – Quảng Trị

 Một số hình ảnh tiêu biểu dự án sân bóng cửa khẩu Densavan - Lao Bảo - Quảng Trị  6

Hình ảnh dự án sân bóng cửa khẩu Densavan – Quảng Trị

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]