Dự án đã thi công

14

Dự án thi công sân bóng Chuyên Việt – Đà Nẵng

Hình thức: 2 sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1296 m2

Loại cỏ: DVN 15S18B80

Chi tiết

DỰ ÁN TRẢI CỎ DU THUYỀN 5 SAO AMOUIR CRUISE

Hình thức: Trải du thuyền

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 300m2

Loại cỏ: DVN S24

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thế Hiệp – Ninh Bình

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1276m2

Loại cỏ: DVN 15S

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Mạnh Cường – Thái Bình

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 416m2

Loại cỏ: DVN 32D38

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Kiên – Yên Bái

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thế Vinh – Điện Biên

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1075m2

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Quang – Bắc Kạn

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 3807m2

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hà Quảng – Cao Bằng

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1056m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết