Dự án đã thi công

cỏ 2

Dự án sân bóng đá nhân tạo Yên Cát – Thanh Hóa

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1,664 m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
baf39e76389cc4c29d8d

Sân bóng cỏ nhân tạo Trường Tiểu học Dĩnh Kế, Bắc Giang

Hình thức: 1 sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 522m2

Loại cỏ: DNV 15S18

Chi tiết
52687cb8c4c8389661d9-min

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Nam Trực, Nam Định

Hình thức: sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1475m2

Loại cỏ: DVN 18KCS18

Chi tiết
z1970679445953_a6c2ad58b9f4124291225221b0ab4d2e-min

Cụm sân bóng đá và bóng chuyền Việt Đức, Hà Tĩnh

Hình thức: 2 sân

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1205m2

Loại cỏ: DVN 16S19 và DVN 12D18

Chi tiết
f11813928f3872662b29-min

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Sa Pa, Lào Cai

Hình thức: 1 sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1550 m2

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
9af907c21045ed1bb454-min

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Tràng Định, Lạng Sơn

Hình thức: 1 sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1782 m2

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
cd2fc4354136bc68e527

Sân bóng Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức, Hưng Yên

Hình thức: -

Số lượng sân: -

Tổng diện tích: 3432

Loại cỏ: DVN 16S19

Chi tiết
6eea4506378cced2979d

Sân bóng đá nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 3709 m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết