Dự án đã thi công

du-an-san-bong-lao-cai-8

Dự án sân bóng Khu nhà ở CBCNV Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1188m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết

Dự án trải cỏ Khu vui chơi Kim Thành, Hải Dương

Hình thức: Trải sân chơi

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 300 m2

Loại cỏ: DVN S24

Chi tiết
du-an-san-bong-asian-resort-5

Dự án sân bóng tại Asian Resort, Hòa Lạc, Hà Nội

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
du-an-san-co-nhan-tao-tai-thanh-hoa14

Dự án sân bóng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá cộng đồng Blue Sky Việt Hùng, Thanh Hóa

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân 7

Tổng diện tích: 3,667 m2

Loại cỏ: DVN TSDM18 (DVN T5 KCSM18)

Chi tiết
truong-dai-hoc-tan-trao-1

Dự án sân bóng đá Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
thicongsanbongtaihaiphong2

Dự án sân bóng đá Trường Đại học Y dược Hải Phòng

Hình thức: 2 sân 7 ghép sân 9

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2700 m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
0ae79034e48707d95e96

Dự án sân bóng CLB Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
15d-3

Dự án sân bóng tại Nam Tân Uyên, Bình Dương

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2100 m2

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết