Dự án cỏ sân bóng mới nhất

dvn-san-bong-co-nhan-tao-truong-tieu-hoc2

Dự án sân bóng Trường tiểu học Tiền Phong, Hà Nội

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 780m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-bong-lac-hong

Dự án sân bóng Lạc Hồng tại Văn Lâm, Hưng Yên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2240m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
san-bong-da-co-nhan-tao-tai-trang-dinh-lang-son-4

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tràng Định, Lạng Sơn

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: -

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-bong-da-co-nhan-tao-2

Dự án sân bóng tại Tp.Việt Trì, Phú Thọ

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1350m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-6

Dự án sân vận động huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 7740 m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-tai-vo-nhai-thai-nguyen-8

Dự án sân bóng tại Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1,144 m2

Loại cỏ: DVN T1S19

Chi tiết
san-co-nhan-tao-tai-dong-hy-thai-nguyen-2

Dự án sân bóng tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
6805de4806cae294bbdb

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Kỳ Sơn, Hòa Bình

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1000m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết