Dự án cỏ sân bóng mới nhất

qb4-min

Dự án sân bóng đá Trường THPT Phan Đình Phùng – Quảng Bình

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1200m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
pbc4

Dự án sân bóng trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2065m2

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết
bt7

Dự án sân bóng đá tại Cẩm Thủy – Thanh Hóa

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1429 m2

Loại cỏ: DVN 14KC18

Chi tiết
616a7e0797b569eb30a4

Dự án sân bóng đá công ty TMDV SK – Bắc Ninh

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1350 m2

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết
vh6

Dự Án sân bóng đá trường THPT Việt Hàn

Hình thức: sân 7

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3927m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
sb6

Dự án sân bóng đá Sơn Đông – Bắc Giang

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1700m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
pt3

Dự án sân bóng Cầu Dê tại Phù Ninh – Phú Thọ

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết
d419e875ddad23f37abc

Dự án sân bóng đá Trường THPT Ái Quốc – Hải Dương

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1193m2

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết