Dự án cỏ sân bóng mới nhất

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Duy Trương – Long An

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2000m2

Loại cỏ: DVN15S

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hữu Phát – Ninh Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1032m2

Loại cỏ: DVN15KC

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thái Nhựt – Long An

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 6 sân

Tổng diện tích: 3437m2

Loại cỏ: DVN15S-6p

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Lý – Đăk Nông

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1760m2

Loại cỏ: DVNT2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Ty Yên Sơn – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 450m2

Loại cỏ: DVN 16D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Minh – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 903m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Thọ – Bình Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Quốc Việt – Ninh Thuận

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 646 m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết