Dự án cỏ sân bóng mới nhất

san-co-nhan-tao-di-an-binh-duong-7

Dự án sân bóng tại Dĩ An, Bình Dương

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 270m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
san-co-nhan-tao-tai-nha-trang-3

Dự án cung cấp cỏ sân bóng tại Nha Trang, Khánh Hòa

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: -

Loại cỏ: DVN 14KC19

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-vu-ban-nam-dinh-2

Dự án sân bóng đá tại Vụ Bản, Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2,400m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
san-bong-van-quan-lang-son-2

Dự án sân bóng đá tại Thị trấn Văn Quan, Lạng Sơn

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1,818m2

Loại cỏ: DVN 15KC218

Chi tiết
2f8e465489d56c8b35c4

Dự án sân bóng đá tại Công ty Samsung, Bắc Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2,032 m2

Loại cỏ: DVN T1TG18

Chi tiết
du-an-san-bong-lao-cai-8

Dự án sân bóng Khu nhà ở CBCNV Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1188m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
du-an-san-bong-asian-resort-5

Dự án sân bóng tại Asian Resort, Hòa Lạc, Hà Nội

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
du-an-san-co-nhan-tao-tai-thanh-hoa14

Dự án sân bóng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá cộng đồng Blue Sky Việt Hùng, Thanh Hóa

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân 7

Tổng diện tích: 3,667 m2

Loại cỏ: DVN TSDM18 (DVN T5 KCSM18)

Chi tiết