Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo khu công nghiệp Đồng Văn – Hà Nam

  • Hình thức: Sân 5 người
  • Tổng diện tích: 925 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 12D
  • Hình thức: Sân 5 người
  • Tổng diện tích: 925 m2
  • Số lượng sân:1
  • Loại cỏ: Cỏ DVN 12D
  • Chất lượng:Chất lượng tốt
  • Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo  khu công nghiệp Đồng Văn   – Hoàn thiện Tháng 4/2018

Đây cũng là một trong những dự án thi công cỏ nhân tạo của công ty TNHH DVN Việt Nam cung cấp cỏ và thi công tại Hà Nam. Dự án là một sân 5 với tổng diện tích 925m2.

Quá trình thi công nền và lắp đặt cỏ thực hiện trong thời tiết lý tưởng đó là vào ngày nắng, thời tiết khô ráo giúp tăng cường tính linh hoạt, làm khô chất kết dính của mặt sân với lớp đáy của cỏ nhân tạo. Hơn thế nữa, sân bóng được trang bị hệ thống chiếu sáng, lưới… đảm bảo an toàn và ổn định khi trận đấu diễn ra.

Một số hình ảnh của dự án

Một số hình ảnh của dự án 1

Hình ảnh dự án giai đoạn sàng cát

Một số hình ảnh của dự án 2

Hình ảnh dự án giai đoạn trải cỏ và chỉnh cỏ

Một số hình ảnh của dự án 3

Hình ảnh dự dán giai đoạn cắt và dán cỏ

Một số hình ảnh của dự án 4

Hình ảnh dự án giai đoạn trải cát

Một số hình ảnh của dự án 5

Hình ảnh dự án giai đoạn trải cao su

Một số hình ảnh của dự án 6

Hình ảnh dự án đã hoàn thiện

[caia-ss]