Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Long Biên – Hà Nội

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 3065 m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 12D18
  • Địa chỉ: Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Long Biên – Hoàn thiện Tháng 8/2018
  • Diện tích: 3065m2
  • Loại cỏ: DVN 12D18 – Cỏ sợi hình chữ D
Mã sản phẩm (viết tắt): DVN 12D18
Tên sản phẩm (đầy đủ): DVN 12D18 – 50214-12
Detex: 7000
Chiều cao: 50 mm (±5%)
Cự ly hàng: 5/8 inch
Số sợi/cụm: 12 sợi/cụm
Mật độ mũi khâu/m: 140 (±3%) mũi/ 1 mét dài
Mật độ mũi khâu/m2: 8820 mũi/㎡
Hình dạng sợi cỏ: Sợi cỏ hình chữ D
Màu sắc: 2 màu
Lớp đế: 3 lớp
 
? Hình dạng sợi cỏ:
DVN 12D18 – 50214-12 có sợi cỏ hình chữ D. Kết cấu sợi cỏ như vậy đảm bảo sợi cỏ được bền hơn, hạn chế quá trình sợi cỏ bị quăn, chẻ sợi.
Xem thêm: Thông tin về sản phẩm Cỏ nhân tạo bóng đá DVN 12D18 – 50214-12
 
➡➡Mọi nhu cầu tư vấn xin liên hệ Công ty DVN Việt Nam
? Website: https://www.thegioiconhantao.com.vn/
? Hotline: 0912.399.904 / 04.6291.0406
? Email: dvnmail@thegioiconhantao.com.vn
 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 1

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 2

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 3

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 4

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 5

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 6

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 7

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 8

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 9

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 10

Hình ảnh trải cỏ nhân tạo tại Dự án sân bóng Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Vinhome riverside, Long Biên, Hà Nội 11

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]