Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 1615 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Chủ sân: Anh Tạ Ngọc Sơn
  • Địa chỉ: Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Thời gian: Tháng 7/2018
  • Diện tích: 1615m2 – sân 7
  • Loại cỏ: DVN 15S – Sợi có gân

Sản phẩm cỏ nhân tạo DVN 15S:  là dòng cỏ sợi cỏ có gân ở giữa sợi cỏ, hỗ trợ rất tốt cho việc hạn chế quăn sợi, chẻ sợi.

 Đơn vị cung cấp cỏ và thi công là Công ty DVN Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-1

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-3

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-4

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-5

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-6

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-7

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-8

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-9

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-10

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-12

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-13

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-14

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-15

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-17

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904