Mr Thành

Rất hài lòng với tác phong làm việc chuyên nghiệp của DVN, chất lượng sân đẹp, cỏ bền , đặc biệt công tác bảo dưỡng và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo khiến tôi rất ưng ý.

[caia-ss]