Dự án tại Thanh Hóa

bt7

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Cẩm Thủy – Thanh Hóa

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1429 m2

Loại cỏ: DVN 14KC18

Chi tiết
cỏ 2

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Cát – Thanh Hóa

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1,664 m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
82a402cb5b3da163f82c

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo VietKids – Thanh Hóa

Hình thức: 6 sân 7 người

Số lượng sân: 6 sân

Tổng diện tích: 8600m2

Loại cỏ: DVN 15S

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-lang-chanh-thanh-hoa-7

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Thị trấn Lang Chánh – Thanh Hóa

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2688m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
du-an-san-co-nhan-tao-tai-thanh-hoa14

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trung tâm Đào tạo bóng đá cộng đồng Blue Sky Việt Hùng -Thanh Hóa

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân 7

Tổng diện tích: 3,667 m2

Loại cỏ: DVN TSDM18 (DVN T5 KCSM18)

Chi tiết
du-an-san-bong-co-nhan-tao-vinh-loc-v13

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m

Loại cỏ: DVN 15KC2

Chi tiết
du-an-san-bong-quan-son-thanh-hoa-v4

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Quan Sơn – Thanh Hóa

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 3612m2

Loại cỏ: DVN 15S

Chi tiết
bac-hai-tinh-gia-th-5

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Bắc Hải -Thanh Hóa

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3.200 m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết