Dự án tại Quảng trị

31345518_185318072098614_1728242973885333504_n

Dự án sân bóng tại Tiểu Đoàn 410, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1650m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
san-dai-duong

Dự án sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2.106m2

Loại cỏ: DVN 32D130

Chi tiết
densavan2

Dự án sân bóng cửa khẩu Densavan – Lao Bảo – Quảng Trị

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2400 m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết