Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Quảng trị

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Lao Bảo – Quảng Trị

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 2400

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty CP Vianbico – Quảng Trị

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1300

Loại cỏ: DVN 15S88160250

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Cửa Tùng – Quảng Trị

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 2904

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Khe Sanh – Quảng Trị

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 533

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH MTV Văn hóa Thắng Lợi – Quảng Trị

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 2109

Loại cỏ: DVN 32D130

Chi tiết
31345518_185318072098614_1728242973885333504_n

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tiểu Đoàn 410 – Quảng Trị

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1650m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
san-dai-duong

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Đại Dương – Quảng Trị

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2.106m2

Loại cỏ: DVN 32D130

Chi tiết
densavan2

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo cửa khẩu Densavan – Quảng Trị

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2400 m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết