Dự án tại Quảng Ninh

du-an-san-bong-da-tai-cam-thach-cam-pha-quang-ninh-3

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Cẩm Thạch, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2400m2

Loại cỏ: DVN T2S18

Chi tiết
7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-13

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1615 m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
du-an-san-bong-ha-long-v7

Dự án sân bóng Hạ Long – Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1841,5 m2

Loại cỏ: DVN 15KC2

Chi tiết
san-co-ha-long5

Dự án sân bóng tại TP Hạ Long – Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 4.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
san-co-vinacomin-1

Dự án sân bóng Vinacomin tại Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2.200 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
cam-pha-quan-ninh

Dự án sân bóng tại Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 2.600 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết