Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Quảng Ninh

DỰ ÁN TRẢI CỎ DU THUYỀN 5 SAO AMOUIR CRUISE

Hình thức: Trải du thuyền

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 300m2

Loại cỏ: DVN S24

Chi tiết
du-an-san-bong-da-tai-cam-thach-cam-pha-quang-ninh-3

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Cẩm Thạch – Quảng Ninh

Hình thức: Sân bóng đá

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2400m2

Loại cỏ: DVN T2S18

Chi tiết
7-2017-quang-hanh-cam-pha-quang-ninh-15s-1612m2-13

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quang Hanh – Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1615 m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
du-an-san-bong-ha-long-v7

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hạ Long – Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1841,5 m2

Loại cỏ: DVN 15KC2

Chi tiết
san-co-ha-long5

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại TP Hạ Long – Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 4.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
san-co-vinacomin-1

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vinacomin – Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2.200 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
cam-pha-quan-ninh

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tại Cửa Ông – Quảng Ninh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 2.600 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết