Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Quảng Ngãi

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Xây dựng Khánh Nguyễn – Quảng Ngãi

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2

Tổng diện tích: 1800

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tịnh Bắc – Quảng Ngãi

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 741

Loại cỏ: DVN 32-1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trà Xuân – Quảng Ngãi

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 836

Loại cỏ: Nguyễn Phúc Tín

Chi tiết