Dự án tại Nam Định

52687cb8c4c8389661d9-min

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Nam Trực, Nam Định

Hình thức: sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1475m2

Loại cỏ: DVN 18KCS18

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-vu-ban-nam-dinh-2

Dự án sân bóng đá tại Vụ Bản, Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2,400m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
du-an-san-bong-co-nhan-tao-nam-giang-v6

DỰ ÁN SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO TẠI NAM GIANG – NAM ĐỊNH

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500 m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
lieu-de-nam-dinh

Dự án sân bóng tại Liễu Đề – Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1.800 m2

Loại cỏ: DVN 15DD

Chi tiết
san-bong-da-co-nhan-tao-vt7

Dự án sân bóng Cotonkin tại Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 5

Tổng diện tích: 7.500 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết