Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Nam Định

52687cb8c4c8389661d9-min

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nam Trực – Nam Định

Hình thức: sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1475m2

Loại cỏ: DVN 18KCS18

Chi tiết
san-bong-co-nhan-tao-vu-ban-nam-dinh-2

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Vụ Bản – Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2,400m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
du-an-san-bong-co-nhan-tao-nam-giang-v6

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Nam Giang – Nam Định

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500 m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
lieu-de-nam-dinh

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Liễu Đề – Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1.800 m2

Loại cỏ: DVN 15DD

Chi tiết
san-bong-da-co-nhan-tao-vt7

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Cotonkin – Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 5

Tổng diện tích: 7.500 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết