Dự án tại Nam Định

du-an-san-bong-co-nhan-tao-nam-giang-v6

DỰ ÁN SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO TẠI NAM GIANG – NAM ĐỊNH

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
lieu-de-nam-dinh

Dự án sân bóng tại Liễu Đề – Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1.800 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
san-bong-da-co-nhan-tao-vt7

Dự án sân bóng Cotonkin tại Nam Định

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 5

Tổng diện tích: 7.500 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết