Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại long an

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Duy Trương – Long An

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2000m2

Loại cỏ: DVN15S

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Thái Nhựt – Long An

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 6 sân

Tổng diện tích: 3437m2

Loại cỏ: DVN15S-6p

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Chinh – Long An

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1029m2

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo CH Vật liệu xây dựng Trường Chinh – Long An

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 756

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
dvn-15d18_03

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Phú Hòa Đông, Cần Giuộc, Long An

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN 15D18

Chi tiết
2083-05032019062311188

Dự án sân bóng đá tại Đức Hòa, Long An

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2000m2

Loại cỏ: DVN 15S18

Chi tiết
san-co-nhan-tao-long-an-12

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Cần Giuộc, Long An

Hình thức: sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 3437 m2

Loại cỏ: DVN15S18

Chi tiết