Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Kiên Giang

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hà Tiên – Kiên Giang

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 912m2

Loại cỏ: DVN 16D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Đức Tài – Kiên Giang

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 880 n2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Năm – Kiên Giang

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 2772m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quốc Tuấn – Kiên Giang

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 798

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Hồng Sơn – Kiên Giang

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1600

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
0b2e278c818463da3a95

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo LaLiGa tại Rạch Sỏi, Kiên Giang

Hình thức: Cụm sân 7 và sân 5

Số lượng sân: 1 sân 7 và 3 sân 5

Tổng diện tích: 4,312 m2

Loại cỏ: DVN 18KCS18

Chi tiết