Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Hồ Chí Minh

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Không Gian Đẹp – Hồ Chí Minh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 908m2

Loại cỏ: DVN15S

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Xuân Vinh – Hồ Chí Minh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 684m2

Loại cỏ: DVN15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại quận 12 – Hồ Chí Minh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 612m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thủ Đức – Hồ Chí Minh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 861m2

Loại cỏ: DVN16D

Chi tiết

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo công ty Sam Sung – Hồ Chí Minh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 10 sân

Tổng diện tích: 8269m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Hạnh – Hồ Chí Minh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 806m2

Loại cỏ: DVN12

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty 289 – Hồ Chí Minh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 912m2

Loại cỏ: DVN32-1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quốc Phong – Hồ Chí Minh

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 2052 m2

Loại cỏ: DVN 32 3Z Pro

Chi tiết