Dự án tại Hải Phòng

hang-hai-hai-phong

Dự án 2 sân bóng tại ĐH Hàng Hải – Hải Phòng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 4.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
mai-che-hai-phong

Dự án sân bóng tại Hải Phòng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.400 m2

Loại cỏ: Đạt tiêu chuẩn FIFA

Chi tiết
san-hai-phong

Dự án thi sân bóng tại Hải Phòng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.800 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết