Dự án tại Hải Phòng

92e759730ccff491adde

Sân vận động huyện An Lão, Hải Phòng

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 7,140 m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
Hình ảnh sân bóng công ty TNHH Heesung

Sân bóng Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
thicongsanbongtaihaiphong2

Dự án sân bóng đá Trường Đại học Y dược Hải Phòng

Hình thức: 2 sân 7 ghép sân 9

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 2700 m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
hang-hai-hai-phong

Dự án 2 sân bóng tại ĐH Hàng Hải – Hải Phòng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 4.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
duan

Dự án sân bóng tại Đại học Hàng Hải, TP. Hải Phòng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: -

Loại cỏ: Đạt tiêu chuẩn FIFA

Chi tiết
mai-che-hai-phong

Dự án sân bóng tại Thành phố Hải Phòng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1.400 m2

Loại cỏ: Đạt tiêu chuẩn FIFA

Chi tiết
san-hai-phong

Dự án thi sân bóng tại Hải Phòng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.800 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết