Dự án tại Hà Tĩnh

duc-lang-duc-tho-ht-5

Dự án sân bóng tại Đức Lang – Đức Thọ – Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 800 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
ki-thing-ki-anh-ht

Dự án sân bóng tại Kỳ Thịnh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 850 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
khoi-8-huong-son-ha-tinh

Dự án sân bóng tại Hương Sơn – Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.200 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết