Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Hà Tĩnh

z1970679445953_a6c2ad58b9f4124291225221b0ab4d2e-min

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và bóng chuyền Việt Đức – Hà Tĩnh

Hình thức: 2 sân

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1205m2

Loại cỏ: DVN 16S19 và DVN 12D18

Chi tiết
duc-lang-duc-tho-ht-5

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đức Lang – Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800 m2

Loại cỏ: DVN T3

Chi tiết
ki-thing-ki-anh-ht

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Kỳ Thịnh – Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 850 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết
khoi-8-huong-son-ha-tinh

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Hương Sơn – Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.200 m2

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết