Dự án tại Hà Tĩnh

z1970679445953_a6c2ad58b9f4124291225221b0ab4d2e-min

Cụm sân bóng đá và bóng chuyền Việt Đức, Hà Tĩnh

Hình thức: 2 sân

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1205m2

Loại cỏ: DVN 16S19 và DVN 12D18

Chi tiết
duc-lang-duc-tho-ht-5

Dự án sân bóng tại Đức Lang, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800 m2

Loại cỏ: DVN T3

Chi tiết
ki-thing-ki-anh-ht

Dự án sân bóng tại Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 850 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết
khoi-8-huong-son-ha-tinh

Dự án sân bóng tại Hương Sơn – Hà Tĩnh

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.200 m2

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết