Dự án tại Gia Lai

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Lagrai – Gia Lai

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN 32D88

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo An Khê – Gia Lai

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1330

Loại cỏ: DVN 32D88

Chi tiết
hoa-thao-2

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo – Gia Lai

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: -

Loại cỏ: DVN 32Z

Chi tiết
li-thai-to-gia-lai

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Lý Thái Tổ – Gia Lai

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.200 m2

Loại cỏ: DVN 32

Chi tiết