Dự án tại Bình Phước

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Dũng – Bình Phước

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1035m2

Loại cỏ: DVN18KCS

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Quyết – Bình Phước

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 924m2

Loại cỏ: DVN16D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Hiệp – Bình Phước

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1722m2

Loại cỏ: DVN32-1

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Duệ – Bình Phước

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN 16D

Chi tiết

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hữu Đính – Bình Phước

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1435

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết
15d-3

Dự án sân bóng tại Nam Tân Uyên, Bình Dương

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2100 m2

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết
du-an-san-bong-binh-phuoc-3

Dự án sân bóng tại Thọ Sơn – Bình Phước

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: Chưa rõ

Loại cỏ: DVN 15D

Chi tiết