Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án tại Bình Dương

cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Long – Bình Dương

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 2100m2

Loại cỏ: DVN15D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Linh – Bình Dương

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800

Loại cỏ: DVN 15S

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân banh cỏ nhân tạo MR Thành – Bình Dương

Hình thức: Sân 5

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1813m2

Loại cỏ: DVN T1D

Chi tiết
cỏ nhân tạo Quy Nhơn

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tuyết Hà – Bình Dương

Hình thức: Sân 7

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1482m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
san-co-nhan-tao-di-an-binh-duong-7

Dự án sân bóng tại Dĩ An, Bình Dương

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 270m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
thu-dau-binh-duong

Dự án sân bóng tại Chánh Nghĩa – Tp Thủ Dầu – Bình Dương

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 800 m2

Loại cỏ: DVN 12

Chi tiết