Dự án tại Bắc Giang

sb6

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Sơn Đông – Bắc Giang

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 2 sân

Tổng diện tích: 1700m2

Loại cỏ: DVN 15MKC18

Chi tiết
baf39e76389cc4c29d8d

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Tiểu học Dĩnh Kế – Bắc Giang

Hình thức: 1 sân 5

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 522m2

Loại cỏ: DNV 15S18

Chi tiết
86f2b38f957e75202c6f

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2 – Bắc Giang

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 399m2

Loại cỏ: DVN 12D18

Chi tiết
0ava

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Việt Yên – Bắc Giang

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 3000m2

Loại cỏ: DVN 15DD

Chi tiết