Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Dự án nước ngoài

du-an-san-bong-lao2

Dự án sân bóng tại Xayabouly – Lào

Hình thức: Sân bóng

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 3129m2

Loại cỏ: DVN T2

Chi tiết
sanxiengnearn-luang-prabang

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Xiengkhuang, Lào

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: Chưa rõ

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
sanoudomxay

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Xiengnearn Luang Prabang, Lào

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: Chưa rõ

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
sanoudomxay2

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Oudomxay, Lào

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: Chưa rõ

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
sanvientoaan3

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Viện Tòa Án, Lào

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: Chưa rõ

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
sancongtysrithai7

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Công ty Srithai, Lào

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: Chưa rõ

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
sanxayaboury2

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Xayaboury, Lào

Hình thức: Sân bóng

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: Chưa rõ

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
sanwinning-seven-768x573

Dự án sân bóng đá WINNING SEVEN, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: Chưa rõ

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết