Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vũ Luân – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Vũ Luân
Chủ sân: Trần Vũ Luân
Địa chỉ: Bình Thuận
Diện tích: 800m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Vũ Luân – Hoàn thiện năm 2013

 

[caia-ss]