Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Tuấn – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15D

Tên dự án: Dự án sân bóng Văn Tuấn
Chủ sân: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: Di Linh – Lâm Đồng
Diện tích: 800m2
Loại cỏ: DVN15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Tuấn – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]