Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Nhà máy Xi Măng – Tây Ninh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2440m2
  • Số lượng sân: 3 sân
  • Chất lượng: DVN16D

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Nhà máy Xi Măng
Địa chỉ: Tây Ninh
Diện tích: 2440m2
Loại cỏ: DVN16D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Nhà máy Xi Măng – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]