Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Cường – Đăk Lăk

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2729m2
  • Số lượng sân: 3
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Ngọc Cường
Chủ sân: Nguyễn Ngọc Cường
Địa chỉ: Đăk Lăk
Diện tích:  2729 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Cường – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]