Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Lý – Đăk Nông

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1760m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVNT2

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Lý
Chủ sân: Mr Lý
Địa chỉ: Đăk Nông
Diện tích: 1760m2
Loại cỏ: DVNT2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Lý – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]