Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Hải – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 3696m2
  • Số lượng sân: 4 sân
  • Chất lượng: DVN15D

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Hải
Chủ sân: Mr Hải
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích: 3696m2
Loại cỏ: DVN15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Hải – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]