Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Ánh – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1020m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 16D

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Ánh
Chủ sân: Mr Ánh
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 1020m2
Loại cỏ: DVN 16D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Ánh – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]