Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Sao Mai Anh – Khánh Hòa

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Sao Mai Anh

Tên dự án: Dự án sân bóng TNHH Sao Mai Anh
Chủ sân: Công ty TNHH Sao Mai Anh
Địa chỉ: Khánh Hòa
Diện tích: 800 m2
Loại cỏ: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Sao Mai Anh
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Sao Mai Anh – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]