Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Mạnh Cường – Thái Bình

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 416m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32D38

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH Mạnh Cường
Chủ sân: Công ty TNHH Mạnh Cường
Địa chỉ: Thái Bình
Diện tích: 416m2
Loại cỏ: DVN 32D38
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH Mạnh Cường  – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]