Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Hà – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1470m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN32Pro

Tên dự án: Dự án sân bóng Xuân Hà
Chủ sân: Tống Xuân Hà
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích: 1470 m2
Loại cỏ: DVN32Pro
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Hà – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]