Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Toàn – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Bình Thuận
Diện tích: 924 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Toàn – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]