Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Năm – Kiên Giang

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2772m2
  • Số lượng sân: 3
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Văn Năm
Chủ sân: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Kiên Giang
Diện tích:  2772 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Năm – Hoàn thiện năm

[caia-ss]