Thi công sân banh cỏ nhân tạo Quốc Việt – Ninh Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 646 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Phạm Quốc Việt
Địa chỉ: Ninh Thuận
Diện tích: 646m2
Loại cỏ: T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Quốc Việt – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]