Thi công sân banh cỏ nhân tạo Phan Phụng – Ninh Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1540m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Phan Phụng
Chủ sân: Phan Thị Phụng
Địa chỉ: Ninh Thuận
Diện tích: 1540m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Phan Phụng – Hoàn thiện năm

[caia-ss]