Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Trung – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1848m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN T1D

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Trung
Địa chỉ: TP. Bảo Lộc,Lâm Đồng
Diện tích: 1848 m2
Loại cỏ: DVN T1D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Trung  – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]