Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Linh – Bình Dương

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15S

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Linh
Chủ sân: Mr Linh
Địa chỉ: Số 15, huỳnh Văn Lũy, p. Phú Lợi, TDM Bình Dương
Diện tích: 800m2
Loại cỏ: DVN 15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mr Linh – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]