Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mai Lưu – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15D

Tên dự án: Dự án sân bóng Mai Lưu
Chủ sân: Trần Mai Lưu
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 924m2
Loại cỏ: DVN15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Mai Lưu – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]