Thi công sân banh cỏ nhân tạo Lê Oanh – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Lê Oanh
Chủ sân: Lê Thị Oanh
Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai
Diện tích: 924 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Lê Oanh- Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]