Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Khánh – Đồng Tháp

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1125m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15S

Tên dự án: Dự án sân bóng Công Khánh
Chủ sân: Lê Công Khánh
Địa chỉ: Đồng Tháp
Diện tích: 1125m2
Loại cỏ: DVN15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công Khánh – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]