Dự án trải thảm văn phòng tại 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

  • Hình thức: Thảm trải sàn
  • Tổng diện tích: 252m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Tên dự án: Dự án trải thảm văn phòng tại 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Loại cỏ: DVN S23M18-35418-XN
  • Diện tích: 252m2
  • Thời gian: Tháng 10/2018

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 1

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 2

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 3

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 4

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 5

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 6

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 7

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 8

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 9

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 10

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 11

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 12

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 13

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 14

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 15

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 16

Hình ảnh dự án trải thảm văn phòng tại 147 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 17