Dự án trải sân chơi Trường Mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

  • Hình thức: Sân chơi
  • Tổng diện tích: 650m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN S20S18-30
  • Loại cỏ: DVN S20S18-30416-XN
  • Diện tích: 650m2

Một số hình ảnh dự án trải sân chơi Trường Mầm non Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

[caia-ss]