Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1368
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông
Chủ sân: Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông
Địa chỉ: xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Diện tích: 1368 m2
Loại cỏ: 
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]