Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thăng Hoa – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1600
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 32 - 1

Tên dự án: Dự án sân bóng Thăng Hoa
Chủ sân: Công ty CP Tập đoàn Nguyễn Phan Chánh
Địa chỉ: Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Diện tích: 1600m2
Loại cỏ: DVN 32 – 1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thăng Hoa – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]