Dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 660m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15KC18
  • Tên dự án: Dự án Sân bóng tại Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
  • Chủ sân: MR Minh Quân
  • Diện tích: 660m2
  • Loại cỏ: DVN 15KC18 – 50413-8
  • Thời gian: Tháng 08/2018

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung – Huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 1

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 2

 

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 3

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 4

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 5

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 6

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 7

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 8

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 9

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 10

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 11

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 12

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 13

Một số hình ảnh dự án sân bóng tại Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 14

Mọi yêu cầu, quý khách có thể liên hệ tới Hotline – 0912.399.904 / Email: dvnmail@thegioiconhantao.com.vn / Hoặc để lại thông tin đăng ký tư vấn trên Hộp chat “Đăng Ký Tư Vấn” tại trang chủ của Website – thegioiconhantao.com.vn

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Bạn Cần Gì !!

 

 

[caia-ss]