Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Hồi – Kon Tum

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32zpro

Tên dự án: Dự án sân bóng Ngọc Hồi
Chủ sân: Anh Bùi Xuân Nguyện
Địa chỉ: Thị trấn Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, Kontum
Diện tích: 924m2
Loại cỏ: DVN 32zpro
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Hồi – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]