Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hòa Ninh – Đà Nẵng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1313
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN 32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng Hòa Ninh
Chủ sân: Đinh Xuân Cường
Địa chỉ: Hòa Ninh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Diện tích: 1313m2
Loại cỏ: DVN 32-1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hòa Ninh – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]