Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan- Hữu Lũng- Lạng Sơn

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 1500m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: Chất lượng tốt
  • Tên dự án: Dự án sân bóng đá Hồ Quan- Hữu Lũng- Lạng Sơn
  • Chủ đầu tư: Ông Hoàng Thế Dương
  • Loại cỏ: DVN 15KC218-50214-12
  • Diện tích: 1500m2
  • Thời gian: tháng 10/2018

Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan – Hữu Lũng – Lạng Sơn

Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 1 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 2 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 3 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 4 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 5

Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 6 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 7

Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 8