Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan – Hữu Lũng- Lạng Sơn

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 1500m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15KC218
  • Tên dự án: Dự án sân bóng đá Hồ Quan- Hữu Lũng- Lạng Sơn
  • Chủ đầu tư: Ông Hoàng Thế Dương
  • Loại cỏ: DVN 15KC218-50214-12
  • Diện tích: 1500m2
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan – Hoàn thiện tháng 10/2018

Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan – Hữu Lũng – Lạng Sơn

Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 1 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 2 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 3 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 4 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 5

Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 6 Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 7

Hình ảnh tại dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Quan - Hữu Lũng - Lạng Sơn 8

 

Mọi yêu cầu, quý khách có thể liên hệ tới Hotline – 0912.399.904 / Email: dvnmail@thegioiconhantao.com.vn / Hoặc để lại thông tin đăng ký tư vấn trên Hộp chat “Đăng Ký Tư Vấn” tại trang chủ của Website – thegioiconhantao.com.vn

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Bạn Cần Gì !!

[caia-ss]