Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty Xây dựng thương mại 83 – Huế

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12M
  • Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty Xây dựng thương mại 83
  • Chủ sân: Công ty TNHH Xây dựng thương mại 83
  • Địa chỉ: 83 Nguyễn Sinh Cung , TP Huế, TT Huế
  • Diện tích: 924m2
  • Loại cỏ: DVN 12M
  • Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty Xây dựng thương mại 83 – Hoàn thiện năm 2012
[caia-ss]